Una Grande
Fa­miglia!

L’Osteria Famiglia drží pospolu. Proto dosahujeme cílů, kterých tak rychle nikdo jiný nedosáhne.

Je jedno, v jakém městě – každá L’Osteria nabízí něco zcela zvláštního. Ať zajímavé umístění ve staré zástavbě, kulinářské centrum v moderní budově, velká nebo malá, 30 nebo 60 zaměstnanců – všechny jsou osobité. Tak je to dobře, protože právě to je pro L´Osteria typické. Co L’Osteria FAMIGLIA celkově spojuje: Myšlenka tradiční italské osteria –
se vším, co k tomu patří. Místo, kde se lidé setkávají, dobře jedí, pijí a povídají. A sice v živé, jedinečné atmosféře s klasickými pokrmy italské kuchyně a značnou porcí férových cen.
K tomuto trvale úspěšnému konceptu z Itálie přispíváme každý den. A protože všechny L’Osteria drží pospolu a těží ze vzájemných zkušeností, mohou se vzájemně posílit
a napomoci k úspěchu.

 

 

Máte dotazy ohledně franšízy L´Osteria?
Rádi vám je zodpovíme. Napište nám e-mail na adresu franchise@losteria.de. Těšíme se na vaši zprávu.