VA BENE!

ALLES IST GESAGT! NUN NOCH DIE GESETZLICHEN ANGABEN AUF EINEN BLICK.

Tiráž

Údaje dle § 5 TMG:

FR L’Osteria GmbH
Karolinenstraße 15-19
90402 Nürnberg

Zastoupeno jednateli:

Friedemann Findeis
Klaus Rader
Mirko Silz

Kontakt:

E-mail: office@losteria.de
Tel.: +49 (0) 89/389 89 89 0
Fax: +49 (0) 89/389 89 89 111

Záznam v registru:

Zápis v obchodním rejstříku AG Norimberk, registrační číslo: HRB 18056

Daň z přidané hodnoty:

Identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty dle § 27 a zákona o dani z přidané hodnoty:
DE 212895724

Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV:

Mirko Silz

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Náš e-mail najdete nahoře v tiráži.
Nejsme připraveni ani povinni se účastnit řízení týkající se řešení sporu před spotřebitelským smírčím orgánem.

Ručení za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme dle § 7 odst. 1 TMG zodpovědní za vlastní obsah těchto stránek podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatelé služeb nejsme povinni sledovat cizí přenášené nebo uložené informace nebo pátrat po okolnostech, které naznačují protiprávní činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony zůstávají tímto nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku znalosti konkrétního porušení zákona. Tento obsah odstraníme okamžitě poté, co se dozvíme o jakémkoli odpovídajícím porušení zákona.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout odpovědnost za tyto cizí obsahy. Za obsah odkazovaných stránek je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány ohledně možného porušení zákona v době propojení. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek však není únosná bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Příslušné odkazy odstraníme okamžitě poté, co se dozvíme o porušení zákona.

Autorské právo

Obsah a práce na těchto stránkách vytvořených provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, distribuce a jakýkoli druh zhodnocování mimo meze autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo zpracovatele. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.
Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je jako takový označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorského práva, prosíme o odpovídající oznámení. Příslušné obsahy odstraníme okamžitě poté, co se dozvíme o porušení zákona.